e-url.no

Dynamiske linker med unike parameter vil si at du kan generere en url og f.eks legge til
en unik kode eller kryptert streng for hver kunde du sender ut SMS til.

Eksempel:
Denne linken:

http://kundeportal.dinbedrift.no/nyheter/kampanje/kundeprodukt.html?kampanjekode=687433&unikkampanjeid=

gir deg først:

e-url.no/tmz

Da vil denne e-url.no/tmz-xp3yt

kunne gi deg linken:

http://kundeportal.dinbedrift.no/nyheter/kampanje/kundeprodukt.html?kampanjekode=687433&unikkampanjeid=xp3yt

Ønsker du å legge til flere parametre må du bytte & med z38

Eksempel 2: e-url.no/tmz-xp3ytz38produkt=11

kunne gi deg linken:

http://kundeportal.dinbedrift.no/nyheter/kampanje/kundeprodukt.html?kampanjekode=687433&unikkampanjeid=xp3yt&produkt=11

Husk å legge til bindestrek (-) for å skille ditt kodeord fra dine parametere.